Het waterfront van Hendrik-Ido-Ambacht gaat De Noordkade heten

Vorige week kwam de realisatie van het ‘Waterbusplein’ weer een stap dichterbij. Dankzij de instemming van het overgrote deel van de Ambachtse gemeenteraad kon het bestemmingsplan vastgesteld worden. De aanduiding ‘Waterbusplein’ gold in het aanlooptraject overigens als werktitel. Het te realiseren waterfront zal straks De Noordkade gaan heten.

Omgevingsvergunning
De Projectgroep Antoniapolder, waarin de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) en ontwikkelaar Waterbusplein BV participeren, kan na de instemming weer vooruit. Zo is ontwikkelaar Waterbusplein BV bezig met de voorbereiding van de omgevingsvergunning, in de volksmond beter bekend als de bouwvergunning. In het voorjaar zal nog een klein deel van het terrein gesaneerd worden en gaat een aantal voorbereidende werkzaamheden van start. Wanneer alles naar verwachting verloopt, zal de bouw zomer 2020 starten.

“Het zou mooi zijn als de Sinterklaasintocht van 2021 dan aan De Noordkade kan plaatsvinden,” oppert Jeroen Plaisier, namens Waterbusplein BV betrokken bij het project. “Een mooiere entree van Hendrik-Ido-Ambacht kun je je bijna niet voorstellen.”

De Noordkade
Het plan De Noordkade gaat nog altijd uit van twee markante gebouwen. Eén gebouw wordt het Maritiem Ondernemershuis, bedoeld voor bedrijven die een binding hebben met de scheepvaart. Beiden gebouwen hebben een horecaplint en het plein zal grotendeels beschikbaar zijn voor terrassen. Het andere gebouw biedt naast horeca, ruimte aan recreatieve voorzieningen als een fitnesscentrum. Een historische scheepskraan, een plein c.q. voetgangersgebied om van de waterkant te genieten plus een fraaie brede trap naar De Noord moeten het plaatje afmaken. De aanlegplaats van de Waterbus en een bushalte zorgen niet alleen voor een betere bereikbaarheid van Ambacht, maar ook voor levendigheid rondom De Noordkade.

Vanzelfsprekend was de Projectgroep Antoniapolder uitermate blij met het ‘ja’ van de Ambachtse raad. “Het plan met aandacht voor werken en recreëren, bereikbaarheid met fiets, bus en waterbus en parkeervoorzieningen is op brede schaal omarmd,” stelt Ab Hoogesteger van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. “Kennelijk ziet iedereen de meerwaarde van De Noordkade. Het dient het dorpsbelang,” vult Jeroen Plaisier aan.

Constructief
Samenwerking en communicatie zijn twee pijlers onder het succes van het ontwikkeltraject tot nu toe. “Ook binnen de projectgroep verschillen we weleens van inzicht, maar dankzij constructieve samenwerking zijn we er steeds uitgekomen,” verklaart Mariëlle van Vliet-van Wingerden van Waterbusplein BV. “De samenwerking leidde uiteindelijk tot een helder en aantrekkelijk plan, waar met enthousiasme op wordt gereageerd.”
Lydia Bijnagte van de ROM-D, vervolgt: “We hebben tot op heden geen mogelijkheid voorbij laten gaan om informatie met ondernemers, omwonenden en belangstellenden te delen. Dit heeft niet alleen mogelijke bezwaren weggenomen, maar juist veel ondernemers over de streep gehaald om mee te gaan doen en te investeren in het gebied.”

De Noordkade en omgeving is een A-locatie in wording. Een plek waar functionaliteit en schoonheid hand in hand gaan. Zie bijvoorbeeld de mooie panden waarmee bedrijven als Bolidt, EMHA-Groep, HML, VHC,TB plus en Koedood het gebied al gezicht gaven.

Voorrecht
Voor de Projectgroep Antoniapolder is de eindfase weer meer in zicht gekomen. Met name Jeroen Plaisier en Mariëlle van Vliet-van Wingerden vinden het als geboren Ambachters een voorrecht een steentje bij te mogen dragen aan de plannen. “In onze jeugd hebben we de rivier nooit kunnen beleven. Je hoorde de schepen en de sloopactiviteiten langs De Noord, maar daar bleef het bij. Straks kunnen we het water bijna aanraken.”

Tekst: Michel van Straten