Tankstation De Haan gaat verhuizen

Het doortrekken van de Antoniuslaan betekent dat de Nijverheidsweg zijn functie als doorgaande weg verliest. Voor tankstation De Haan is dat erg nadelig. Er zit niets anders op dan te verhuizen naar een nieuwe locatie, maar eigenaar Wim de Vries ziet ook nieuwe kansen.

Wat betekent het doortrekken van de Antoniuslaan voor uw bedrijf?
“Na het doortrekken van de Antoniuslaan en het in verband daarmee afsluiten van de Nijverheidsweg ter hoogte van Bolidt, zal het doorgaand verkeer niet meer via de Nijverheidsweg maar via het Noordeinde rijden. Dit betekent, dat er alleen nog bestemmingsverkeer voor bedrijven langs het tankstation zal komen. Het tankstation zou, gezien de verkeersprognoses, geen bestaansrecht meer hebben en gesloten moeten worden. Wij verhuizen daarom naar een nieuw tankstation aan het Noordeinde/Frankepad. Wij hebben laten uitrekenen dat er nu in vierentwintig uur tien- tot twaalfduizend auto’s langsrijden. Een prognose laat zien dat dat aan het Noordeinde meer zou worden. We hebben goede hoop dat dat gaat lukken.”

Welke voor- en nadelen ziet u voor het doortrekken van de Antoniuslaan?
“Het plan om de Antoniuslaan door te trekken en daarmee de Nijverheidsweg te ontlasten is terecht. Zoals gezegd, zal er in de nieuwe situatie alleen nog bestemmingsverkeer langs het tankstation rijden. Daarom verwachten wij een forse omzetderving. Maar we hebben met de gemeente afgesproken dat de doorgetrokken Antoniuslaan dicht blijft, totdat onze opening op de nieuwe locatie is geweest. Naar verwachting zal dat begin november van dit jaar zijn.”

Heeft u zelf de mogelijkheid gehad en benut om inspraak te leveren op de plannen?
“Ja. Wij hebben op een constructieve manier, pragmatisch handelen en in zeer goed overleg de sluiting van het tankstation en de compensatie hiervoor met de gemeente kunnen bespreken.”

Hoe lang bent u al op deze locatie gevestigd en hoeveel mensen heeft u in dienst?
“Wij zijn in medio september 1988 op deze locatie gestart met de verkoop van motorbrandstoffen. Momenteel hebben wij tien mensen in dienst.”

Heeft u nog een algemene opmerking voor de lezer?
“Binnenkort start de bouw van een nieuw tankstation aan het Noordeinde 11 in Hendrik-Ido-Ambacht. Naast benzinepompen,  een shop en mechanisch wassen met twee washallen, komen er ook drie handwashallen bij. Daarmee kunnen wij een optimale service verlenen.”