Werkzaamheden reconstructie Nijverheidsweg starten deze maand

Eind 2016 is het definitieve ontwerp van de Nijverheidsweg vastgesteld door het college van B&W. Tijdens een inloopavond in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht is het plan ook aan belangstellenden gepresenteerd. Ondertussen heeft KWS Infra vanuit de gemeente opdracht gekregen om de reconstructie uit te gaan voeren.

Achter de schermen
Momenteel is er op de Nijverheidsweg nog niets te zien van de op handen zijnde werkzaamheden, maar achter de schermen is het ‘Bouwteam reconstructie Nijverheidsweg’ echter volop bezig met de voorbereidingen. Het Bouwteam wordt gevormd door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en KWS infra BV. Er wordt gerekend, de planning wordt geoptimaliseerd, de verschillende fases van de werkzaamheden worden uitgewerkt en de omleidingsroutes worden in kaart gebracht.

Start van de werkzaamheden
Deze week zullen de eerste activiteiten te zien zijn. De riolering wordt gereinigd en met een camera geïnspecteerd. De inspectie wordt uitgevoerd om de huidige huisaansluitingen in kaart te brengen, zodat in de nieuwe situatie alle panden weer netjes op de vernieuwde riolering worden aangesloten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Oomen. Daarnaast wordt er gestart met het verwijderen van beplanting op diverse locaties. Deze werkzaamheden kunnen enige hinder opleveren voor de gebruikers van de Nijverheidsweg. Er worden verkeersbegeleiders ingezet voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Planning
De werkzaamheden aan de Nijverheidsweg worden vanaf 20 februari voor het eerst echt zichtbaar en in een aantal fases uitgevoerd. Allereerst worden de werkzaamheden aan het zuidelijke deel van de Nijverheidsweg, tussen de Antoniuslaan en de Veersedijk, uitgevoerd. Als de uitvoering volgens planning verloopt, dan is dit deel, afhankelijk van weersomstandigheden en eventuele calamiteiten, medio juli gereed.

Het noordelijke deel van de Nijverheidsweg, tussen Het Noordeinde en de Antoniuslaan, wordt na de zomervakantie uitgevoerd. In totaal bestaat het werk uit zeven fases. De bedrijven die direct grenzen aan de verschillende fases zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd over wat de werkzaamheden voor hen betekenen.