Wethouder Flach over de ontwikkeling Antoniapolder

Wie Hendrik-Ido-Ambacht via de Antoniapolder binnenkomt, ziet sinds een aantal maanden veel beweging in het gebied. Wethouder André Flach is blij met de ontwikkeling van de Antoniapolder. “Ambacht is nog altijd groeiende. Daarom is het belangrijk dat ook de voorzieningen verfijnd worden.”

De ontwikkeling van het bedrijventerrein is een belangrijke stap voorwaarts in het verbeteren van de bereikbaarheid van Hendrik-Ido-Ambacht. Met de afsluiting van de Nijverheidsweg ontstaat er een nieuwe verkeersstructuur, waarbij doorgaand verkeer over het Noordeinde wordt geleid en de Nijverheidsweg wordt ingericht voor bestemmingsverkeer. Het Noordeinde is straks rechtstreeks aangesloten op de Antoniuslaan, waardoor het centrum beter bereikbaar zal zijn.

“Gezamenlijk verbeteren we de bereikbaarheid, verhogen de economische aantrekkelijkheid, en daarmee ook werkgelegenheid”

De ‘revitalisatie’ van de Antoniapolder zal op termijn ook gaan leiden tot meer werkgelegenheid in Hendrik-Ido-Ambacht, doordat een aantal bestaande bedrijven hun activiteiten in Hendrik-Ido-Ambacht uitbreidt en dat ook nieuwe partijen zich zullen vestigen op het Citadel- en voormalige Genieterrein.

Flach ziet een grote bereidwilligheid van de bedrijven om samen met de gemeente te werken aan de ontwikkeling van het gebied: “Net als de gemeente hebben de betrokken bedrijven wensen en plannen. We maken deze belangen duidelijk kenbaar aan elkaar en proberen deze te combineren. Als overheid leggen we geen blauwdruk op de inrichting van de openbare ruimte, waardoor ondernemers bereid zijn om te investeren en mee te denken. Ik vind het uniek dat het bedrijfsleven middelen steekt in de ontwikkeling van het gebied.”

Een voorbeeld is het ambitieuze plan voor het Waterbusplein. Het plein wordt een levendige locatie met een boulevardachtige uitstraling, waarin een mix van bedrijven, horecagelegenheden en recreatie geïmplementeerd wordt. Ondernemerschap en gezelligheid zullen in de toekomst hand in hand gaan, waardoor het gebied Antoniapolder de kans krijgt om uit te groeien tot A-locatie in Hendrik-Ido-Ambacht.