Doortrekken Antoniuslaan vormt doorbraak ontwikkeling Antoniapolder

Wie nu op het waterbusplein staat, bekruipt een gevoel van desolatie en wordt overweldigd door het weidse, troosteloze landschap enkel gevormd door wegaanleg en betonnen skeletten van nieuwbouw ondersteund door steigers in braakliggend terrein. De enige bewegingselementen in het gebied bestaan uit voorbijtrekkend vrachtverkeer en een enkele personenauto. Maar daar komt snel verandering in. Ambacht staat op de rand van een doorbraak als binnenkort de Antoniuslaan officeel doorgetrokken wordt naar de waterbus. “Een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van de Antoniapolder”, zegt projectleider Ab Hoogesteger.

De ontwikkeling van het waterbusplein moet uiteindelijk leiden tot een bruisend gebied met ruimte voor horeca, fitness, sport, wellness en health, maritieme dienstverlening en educatie. “We ambiëren een toegankelijk, sfeervol plein dat multifunctioneel gebruikt kan worden met relatief hoge bebouwing en een hoge plint, wat een besloten gevoel creëert. Dit geborgen gevoel is belangrijk voor de algehele beleving van het plein”, aldus Hoogesteger.

Het waterbusplein wordt getransformeerd tot een hoogwaardige halte van de waterbus, een bijzonder verblijfsgebied en een etalage van de huidige unieke bedrijfstechnologie aan de Noord.

Kostenbesparend
De herinrichtingsactiviteiten vergen een strak schema. Zo zijn tijd, geld en kwaliteit bepalende randvoorwaarden, waarbij de verschillende stadia van ontwikkeling een complicerende factor is. William Allen, projectleider civiele techniek kan daarover meepraten. “De planning was op sommige momenten een hele puzzel. Maar alles is op schema. Door te kiezen voor een bouwteamconstructie waarbij een aannemer zonder ontwerp aan de slag gaat, hebben we bovendien door een slimme, innovatieve manier veel geld bespaard. Dit hebben we geïnvesteerd in meer aanplant van bomen en er is extra kwaliteit gestoken in de Nijverheidsweg”, aldus Allen.

Veiligheid
Lydia Bijnagte is als projectleider bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op het Genieterrein en het Waterbusplein. “Een belangrijke hobbel die genomen moest worden is de sanering van het Genieterrein geweest. Ook moest in opdracht van de ROM-D eerst het Noordeinde aangelegd worden. Dat heeft jaren geduurd. Uiteindelijk wordt elke weg aangepakt. We zitten nu in de laatste realisatiefase van het waterbusplein. We hebben ervoor gezorgd dat het veiliger is geworden. Er is nu meer zicht en meer verlichting op het plein, zegt Bijnagte”.

Thermometer tevredenheid
Communicatie met alle betrokkenen is een belangrijk onderdeel voor het slagen van zo’n groot project als de Antoniapolder, maar zoveel hoofden, zoveel zinnen, beaamt ook Hoogesteger, die van huis uit jurist is. “We hebben goed geluisterd naar alle betrokkenen en daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. We proberen zo flexibel mogelijk te zijn, maar we kunnen niet alles. Het gaat daarbij om redelijkheid. Zo hebben we bijvoorbeeld drie varianten voor de herinrichting van de Nijverheidsweg voorgelegd aan de aangrenzende bedrijven. We hebben geluisterd naar suggesties en kritische opmerkingen van bedrijven  en, als voorbeeld, daar het fietspad langs de Antoniuslaan op aangepast vanwege de vervoersbewegingen met vrachtwagens, om zo de veiligheid voor fietsers zoveel mogelijk te waarborgen. Ook kritiek van de bevolking op de bomenkap bij de wereldbol hebben we ter harte genomen. Het is belangrijk om te luisteren naar mensen en regelmatig de thermometer der tevredenheid te hanteren” zegt de overall projectmanager. “In sommige gevallen gaan we daarmee zelfs verder dan we formeel hoeven te gaan, maar we willen goede buren houden en juridische procedures zoveel mogelijk voorkomen. We gaan een prachtige locatie creëren, met veel aandacht voor groen en veiligheid. Die mooie ontwikkeling was er niet gekomen als we niet intensief hadden samengewerkt met bedrijven, de ROM-D en de Provincie. Het is een succesformule van samenwerking”.

Tekst en fotografie: Jacqueline van Dalen