Nieuwe ontwikkeling aan Grotenoord

Na jaren leegstand is enkele maanden geleden de oude gemeentewerf aan de Grotenoord 2 gesloopt. Van der Panne Steigerbouw uit Rotterdam heeft grote belangstelling voor deze locatie om er een nieuw bedrijfspand met kantoor te realiseren.

Na geruime tijd overleg en onderhandelen met de gemeente is de koopovereenkomst zo goed als rond. In de verkoop en ontwikkeling zijn ook de twee woningen Veerweg 57 en 59 betrokken. Die woningen zijn door de gemeente aangekocht met het doel ze te slopen en de ondergrond aan Van der Panne te leveren. De woningen vormden in feite een belemmering voor de omliggende bedrijvigheid. Het is beter dat ze verdwijnen. Ook voor de bewoners zelf. Die hebben inmiddels elders in de regio een woning gevonden. Op de locatie komen ongeveer 40 mensen te werken; het grootste deel op kantoor. Naast gebruik van het pand door Van der Panne zelf zullen mogelijk ook enkele delen van het pand verhuurd worden aan kleinere bedrijven.

Dinsdag 29 mei jl. vond in het pand van de EMHA-groep aan het Noordeinde 13 een inloopbijeenkomst plaats. Eigenaren en gebruikers van panden aan de Grotenoord en Veerweg en enkele bedrijven aan de Nijverheidsweg waren uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen. Van de bijeenkomst werd beperkt gebruik gemaakt. Mogelijk speelde het slechte weer parten. Adviseurs van Van der Panne gaven een toelichting op de plannen. Ook gingen ze in op de planning; wanneer gaat het allemaal gebeuren? Aangegeven werd dat start van de bouw is gepland in april volgend jaar. De woningen Veerweg 57 en 59 zullen in september a.s. worden gesloopt. In verband met een nog te doorlopen bestemmingsplanprocedure kan pas in april gestart worden.